Bestyrelsen


Formand:
Morten Larsen
Mhl_tog@msn.com

Næstformand:
Josefine Holm
josefineholm94@gmail.com

Kasserer:
Christian Bønløkke Pedersen
christianbonlokke@gmail.com

Sekretær:
Jacob Bæk
jacobbaek@gmail.com

Menigt medlem:
Ulla Varnke Egeskov

Suppleant:
Jan Juul

Revisor:
Lasse Hedberg
Tlf.: 98 18 03 29
Mobil: 30 42 27 13
hedberg@stofanet.dk


CVR: 29055904